Lønner det seg å finansiere ny peis eller balkong med forbrukslån?

Lønner det seg å finansiere ny peis eller balkong med forbrukslån?

At norske huseier har god råd kommer tydelig frem på statistikken over antallet kroner og øre som går til oppussing hvert år. I 2016 alene valgte over 900 000 norske husstander å pusse opp boligen, i en eller annen form.

Tallene viser også at majoriteten av pengene går til arbeid på innvendige deler av boligen og at det som oftest er snakk om eneboliger. Oppussing av denne boligtypen er blitt så populært at nesten 50 prosent av alle eneboliger blir oppgradert hvert år.

Her er det riktignok snakk om alle mulige typer arbeid. Det inkluderer alt fra flislegging på badet til tapetsering og utskiftning av taklamper.

Når du først skal investere penger i boligen er det viktig å ha et par ting i bakhodet. For det første må du gjøre deg opp en mening om hva målet er med oppussingen.

For eksempel: Ønsker du i hovedsak en verdiøkning ved mulig fremtidig salg eller økt livsglede?

Steg to er å bestemme hvordan du finansierer oppussingen, samt hvilke deler av boligen du ønsker å fokusere på. Installering av ny peis eller balkong er blant de smarteste investeringene du kan gjøre. Slike oppgraderinger gir deg muligheten til å tjene hundretusenvis av kroner ekstra.

Dersom takstverdien er viktigst

Boligmarkedet er riktignok i ferd med å kjøle seg ned sammenlignet med den turbulente perioden mellom 2010 og 2016. Mye tyder på at prisene er i ferd med å stagnere, om ikke falle i flere av landets største byer.

For de som går med planer om å selge hjemmet sitt er det derfor ekstra viktig at boligen skiller seg ut på markedet. Undersøkelser viser at ny peis og balkong er blant de mest verdiskapende tiltakene du kan foreta før et salg.

Noen eksperter går så langt som å hevde at ett av disse tiltakene kan øke verdien med opptil 300 000 kroner alene. Her er det også sesongbaserte forskjeller som er verdt å kjenne til. Flere potensielle kjøpere har en tendens til å lete etter boliger med peis om vinteren og balkong om sommeren.

Når sant skal sies, er det ikke alltid mulig å innrede en bolig med verken peis eller balkong. Mye avhenger av boligtypen, kommunale reguleringer og hvorvidt det er arkitektonisk gjennomførbart. Det vil for eksempel være tilnærmet umulig å installere et ildsted i en leilighet som mangler egen pipe.

Før du setter i gang med arbeidet er det også viktig at du søker om tillatelse hos Plan og Bygningsetaten.

Hvordan finansiere kjøpet?

Når du har tatt en avgjørelse for hvilke arbeider du ønsker å gjennomføre er finansieringen neste steg. Mange velger i dag å betale for arbeidet ved hjelp av et forbrukslån. Du kan også øke gjeldsgraden på boligen ved å legge til mer på selve boliglånet. I realiteten er det derimot vanskelig å finansiere kjøp av ny peis eller balkong på denne måten.

Å ta opp et forbrukslån for å dekke finansieringen av ny peis eller balkong er også gunstig av andre årsaker. Gitt at målet er å selge boligen innen kort tid, slipper du å betale høye renteutgifter. Et forbrukslån kan nedbetales når du selv ønsker det, uten at du straffes økonomisk av banken.

Med et usikret lån har du også tilgang til all den kapitalen som trengs. I skrivende stund er det mulig å låne opp til 600 000 kroner med effektive renter ned mot 7 prosent om man ser på websiden billige forbrukslån. Husk at den effektive rentesatsen også inkluderer diverse gebyr til etablering, faktura og vedlikehold (såkalt termingebyr).

Utgifter versus forventet inntekt

Kostnadene relatert til å bygge ny peis eller balkong varierer kraftig. Sistnevnte er det mest kostbare alternativet. Å bygge balkong for mindre boliger koster i snitt ca. 120 til 150 000 kroner for en størrelse på 4 til 7 m2.

Til gjengjeld kan det øke boligens takstverdi med inntil 10 prosent, skal vi tro flere av landets eiendomsmeglere. Grovt regnet betyr det at boligeier kan forvente ca. det dobbelte tilbake ved salg.

Oppgradering eller kjøp av ny peis er derimot langt billigere med priser ned mot 40 000 kroner. Den endelige prislappen vil i stor grad avhenge av hvorvidt du ønsker å pusse opp, bytte ut eller installere helt ny peis. Å pusse opp en eldre peis vil koste mellom 20 og 50 000 kroner, avhengig av hvilket murarbeid som foretas.

For å bytte ut en gammel peis vil det koste omkring 20 000 kroner å hyre inn håndverkere som tar seg av jobben. Neste steg blir å velge hvorvidt du ønsker en ny peis eller peisovn hvor sistnevnte er det vanligste valget.

Dersom målet er å oppnå størst mulig verdi ved salg av boligen bør du fokusere på estetikk. Det er viktig at peisen ser attraktiv ut og bidrar til å heve helhetsinntrykket av boligen. Et fint ildsted kan øke boligens salgsverdi med alt fra 50 til 100 000 kroner.

Velger du å ta opp et forbrukslån for å dekke ny balkong eller ildsted er det viktig at du undersøker markedet grundig på forhånd. Prisforskjellen mellom banker og långivere er stor og du kan spare tusenvis av kroner hvis du søker flere steder samtidig.

Tips før du setter i gang

Før du setter i gang med et prosjekt som innebærer kjøp av ny peis eller balkong er det smart å kontakte en takstmann. De er spesialisert på verdivurdering av boliger og vil kunne gi anbefalinger til hvilke tiltak som lønner seg. Eventuelt kan du vurdere å legge inn begge deler i boligen, men dette vil også medføre en høy ekstrakostnad.

Husk i tillegg at denne typen oppgraderinger medfører vesentlig økonomisk risiko. Det er ingen garanti for at verdien av boligen øker. Ta derfor aldri opp et større lån enn det du kan håndtere dersom boligen ikke blir solgt, eller dersom du får et lavere pristilbud enn forventet.